Kurs matematyka dla smyka są to kreatywne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku od 6 do 10 lat.

  • Umiejętności umysłowe

Poprzez różnorodne gry i zabawy logiczne wspieramy zrównoważony rozwój zdolności intelektualnych oraz twórczych u dzieci. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się szybkiego liczenia, koncentracji oraz będą ćwiczyły pamięć.

  • Umiejętności kreatywne

Podczas zajęć dzieci będą się uczyć pomysłowości oraz samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów. Dzieci nauczą się, że wszystko da się rozwiązać i z każdej sytuacji można wyjść trzeba tylko trochę pomyśleć!

  • Technologia w klasie

Narzędzia multimedialne używane przez nas to iPady oraz tablica interaktywna. Technologia wzbogaca nasze zajęcia oraz umożliwia użycie interaktywnych oprogramowań, aplikacji z rozmaitymi ćwiczeniami i grami matematycznymi. Uczymy dzieci jak bezpiecznie i rozsądnie korzystać z Internetu i technologii przyczyniając się w ten sposób do rozwoju świadomego technologicznego ucznia. Ponadto raz w miesiącu podczas zajęć dzieci będą uczyły się kodowania i będą programować robota.