Powerd your business

with Mind School

Szkoła Językowa Mind School stworzyła kurs dedykowany dla firm:

  • kursy językowe in-company
  • kursy językowe w szkole Mind School
  • kursy online, blended learning oraz e-learning
  • międzynarodowe egzaminy językowe
  • raporty z postepów nauczania
  • audit językowy

nasze kursy

Określenie celi i potrzeb

Przed rozpoczęciem kursu rozmawiamy z klientem o jego potrzebach i celach.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy ofertę kursu dopasowaną do Państwa potrzeb. Gwarantujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia oraz skuteczność i efekty.

Audyt językowy

Określenie poziomu językowego pracowników      i podział na grupy szkoleniowe przed rozpoczęciem kursu językowego.

Monitorowanie postępów

Okresowo wystawiamy raporty postępów nauczania, określając mocniejsze i słabsze strony pracowników.