Kurs maturalny

Matematyka


  • Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu dojrzałości z matematyki. Podczas zajęć szczególny nacisk stawiany będzie na powtórzenie zagadnień wymaganych z podstawy programowej z matematyki. Powtórzymy wszystkie niezbędne zagadnienia tak abyś na egzaminie czuł się swobodnie i zdał go na 100%. Podczas zajęć ćwiczyć będziemy typowe zadania egzaminacyjne otwarte jak i zamknięte. Ćwiczyć będziemy umiejętności takie jak: sprawność rachunkowa, wykorzystywanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, rozumowanie i argumentacja.

Zakres

  • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej
  • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych
  • Ćwiczenie sprawności rachunkowej
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania, interpretowania i tworzenia informacji
  • Nabycie umiejętności rozumowana i argumentacji
  • Regularne egzaminy próbne