Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu dojrzałości. Podczas zajęć uczeń przypomni sobie najważniejsze obszary tematyczne wymagane na egzaminie oraz zdobędzie wymagane kompetencje:

Język polski


 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Powtórzenie i omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • Nabycie umiejętności twórczego pisania,
 • Nabycie umiejętności argumentacyjnego pisania,
 • Nabycie umiejętności wypowiedzi ustnej,
 • Regularne egzaminy próbne.

Matematyka

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • Ćwiczenie sprawności rachunkowej,
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania, interpretowania i tworzenia informacji,
 • Nabycie umiejętności rozumowania i argumentacji,
 • Regularne egzaminy próbne.

  Język Obcy Nowożytny (Angielski, Hiszpański, Francuski)

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Nabycie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • Nabycie umiejętności reagowania i przetwarzania wypowiedzi,
 • Nabycie kompetencji słuchania,
 • Znajomość środków językowych,
 • Znajomość funkcji językowych,
 • Regularne egzaminy próbne.