Are you interested in intensive learning?

Choose one of our courses: individual, e-learning, mini groups (up to 3 people) or standard size group (up to 8 people). Whichever you choose we will teach you what is most important: communication skills and working knowledge of the language. Get ready to learn Polish!


We offer

 • Lessons only with Polish native speakers.
 • A great focus on individual needs of the students
 • Emphasis on pronunciation, intonation and accent
 • Developing your skills in speaking, reading, writing and listening
 • Entertaining games and linguistic exercises
 • International groups and interaction with other course participants

Język polski dla smyka


Kurs język polski dla smyka to kreatywne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku od 6 do 10 lat:

 • Ortografia

Poprzez różnorodne gry i zabawy językowe wspieramy rozwój dzieci. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się ortografii, interpunkcji i gramatyki.

 • Pisanie 
  Nie zabraknie też zajęć z kreatywnego pisania. Bogactwo narzędzi, ćwiczeń na kaligrafię, pełnych rywalizacji i wspólnej zabawy podczas twórczego pisania z pewnością pozwoli dzieciom rozwinąć skrzydła.
 • Czytanie
  Poprzez ciekawe lektury chcemy zaszczepić w uczniach bakcyla czytelnika. Kluczem do wiedzy jest umiejętność szybkiego czytania. Zajęcia skierowane są również do dyslektyków.

Kurs ósmoklasisty


 • Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Podczas zajęć szczególny nacisk stawiany będzie na poprawność gramatyczną oraz rozwój kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Powtórzymy wszystkie niezbędne zagadnienia tak, abyś na egzaminie czuł się swobodnie i zdał go na 100%. Podczas zajęć ćwiczyć będziemy typowe zadania egzaminacyjne takie jak: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, uzupełnianie luk, parafraza zdań, odpowiedzi na pytania, czytanie ze zrozumieniem. Szczególną wagę przykładamy do ćwiczenia form wypowiedzi pisemnej. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 1,5 godz. w grupie do 6 osób.

Kurs maturalny


 • Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Podczas zajęć szczególny nacisk stawiany będzie na powtórzenie zagadnień wymaganych z podstawy programowej z języka polskiego. Powtórzymy wszystkie niezbędne zagadnienia tak, abyś na egzaminie czuł się swobodnie i zdał go na 100%. Podczas zajęć ćwiczyć będziemy typowe zadania egzaminacyjne otwarte jak i zamknięte.
[/row]