Rodzaje kursów

Kursy ogólne, iEnglish, przygotowanie do egzaminów międzynarodowych (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) oraz państwowych, język specjalistyczny (medyczny, biznesowy, w podróży), zajęcia dla dyslektyków, konwersacje, konsultacje językowe Happy Fridays oraz zajęcia indywidualne.

Multimedia

Narzędzia multimedialne wykorzystywane przez nas na zajęciach to iPAD podłączony do internetu, skonfigurowany z projektorem, komputerem, sprzętem nagłośnieniowym oraz tablicą. Technologia wzbogaca zajęcia oraz umożliwia użycie interaktywnych oprogramowań do książek oferowanych przez wydawnictwa wraz z dodatkowymi ćwiczeniami i grami językowymi.

Nasi uczniowie

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy 5-latków, uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. W przypadku dorosłych poziomy określamy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – The Common European Framework.

Organizacja roku szkolnego

Kursy trwają od września do czerwca i podzielone są na semestry: wrzesień-styczeń oraz luty-czerwiec. We wrześniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe umożliwiające uczniom zapoznanie się ze szkołą oraz lektorami, przed podjęciem decyzji o wykupieniu kursu.

Egzaminy

Pod koniec każdego semestru odbywają się egzaminy będące podsumowaniem nauki. Następnie każdy uczeń otrzymuje raport z oceną oraz komentarzem od lektora. Umożliwia to kontrolę postępów motywującą do nauki oraz informuje rodzica o wynikach nauki dziecka.

Konsultacje Językowe Happy Fridays

Zachęcamy do korzystania z konsultacji językowych osoby które opuściły kilka lekcji lub które mają problemy z opanowaniem materiału. Konsultacje mają na celu nadrobienie zaległości i tym samym wyrównanie poziomu w grupach. W konsultacjach mogą uczestniczyć Uczniowie oraz ich Rodzice.

TEA TIME

Istotnym elementem działalności Szkoły jest promocja kultury krajów angielsko, hiszpańsko oraz francuskojęzycznych. Chcemy to osiągnąć poprzez gry i zabawy językowe, spotkania dyskusyjne  Tea Time, filmy i muzykę. Spotkania odbywają się w piątki i soboty.

Innowacyjny kurs iEnglish

Nowatorski kurs angażujący wszystkie zmysły jednocześnie, nastawiony na komunikację oraz rozwój słownictwa. Zajęcia prowadzone są dynamicznie z wykorzystaniem iPadów, internetu, aplikacji, gier, piosenek, rymowanek oraz rywalizacji sportowej. Szybkie tempo pracy, bez podręczników powoduje że uczeń w sposób naturalny – w „akcji”- uczy się języka.

Liczebność grup

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 4 do maksymalnie 6 osób i trwają 60 minut. Oferujemy także zajęcia indywidualne lub opcję nauki w kameralnej 2 lub 3 osobowej grupie. W naszym gronie mindschoolowiczów mamy już uczące się razem małżeństwa, rodzeństwa oraz znajomych.

Motywacja jest tym co pozwala Ci zacząć.

Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać.