Nauka przez inteligencje czyli angielski inteligentny

Angielski Inteligentny (iEnglish) to innowacyjne zajęcia wykorzystujące nowoczesny sprzęt multimedialny, który w połączeniu z metodą nauczania opartą na koncepcji Inteligencji Wielorakich profesora Gardnera poprawiać będzie pamięć, koncentrację i obniżać poziom stresu towarzyszącego zwykle nauce nowego języka.

Każdy z nas uczy się inaczej i nie znaczy to, że jesteśmy bardziej lub mniej inteligentni. Według teorii Gardnera każdy z nas do nauki i poznawania świata wykorzystuje 8 różnych inteligencji: ruchową, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą ,muzyczną, językową, matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną. Większość ludzi posiada wszystkie typy inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Poprzez właściwe ćwiczenia, możemy wykorzystać dominującą inteligencję do bardziej efektywnej nauki języka, ale też stymulować słabsze jej elementy.

Tradycyjnie w szkolnictwie podkreślano rozwój inteligencji logicznej i językowej (głównie pisanie i czytanie). Podczas gdy wielu uczniów funkcjonuje dobrze w takim środowisku, inni wręcz przeciwnie. Teoria inteligencji wielorakich jest tak obiecująca, ponieważ rozszerza nasze zasoby dostępnych narzędzi dydaktycznych poza konwencjonalne metody nauczania.

Głównym narzędziem multimedialnym wykorzystywanym na zajęciach iEnglish będzie
tablet (iPAD) podłączonych do Internetu, który uznany jest jako nowe
narzędzie edukacyjne. Będzie on bezprzewodowo skonfigurowany z projektorem, komputerem, sprzętem nagłośnieniowym oraz tablicą. W ten sposób iPAD staje się tablicą multimedialną w rękach uczniów. W sposób naukowy udowodniono, że szkoły które korzystają z tej technologii mają dużo lepsze wyniki w nauczaniu.

i